Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
.:: Obec Župkov ::.Hľadať
 
 

Oficiálna webová stránka obce

Posedenie s dôchodcami

Posedenie s dôchodcami - ústredná fotografiaV našej obci si každoročne pripomíname mesiac úcty k starším. Tento rok sme zorganizovali posedenie aj s dôchodcami z ostatných obcí Kľakovskej doliny. Na začiatku vystúpili deti zo Základnej školy s materskou školou v Župkove a po nich so svojim príhovorom aj starosta obce Župkov Ing. Ján TOmáš. O hlavný program a zábavu sa postarala kapela Veselí starci, ktorú veľmi dobre poznáte aj z televízie. Pre všetkých zúčastnených sme prichystali malé občerstvenie. Všetkým "starším" prajeme ešte veľša síl a pevného zdravia do ďalšieho života.

Videozáznam

Fotogaléria

 


 


 

Hudobné popoludnie na Kolese + vysvätenie kríža

Hudobné popoludnie 30.jpgV nedeľu, 18. augusta sa v prírodnom amfiteátri Koleso v Hornom Župkove uskutočnilo hudobné popoludnie, na ktorom sa predstavila skupina Bojňanskí Junáci a po nich naša domáca skupina Jarstalub.

Hudobnému popoludniu ešte predchádzalo vysvätenie nového kríža na lazoch.

Fotogaléria z hudobného popoludnia

Fotogaléria z vysviacky kríža

Videozáznam (Youtube)

  

Oznam - Školská jedáleň

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Župkov 18, oznamuje zákonným zástupcom žiakov, ktorí prihlásili svoje dieťa na stravovanie v školskom roku 2019/2020, že v dňoch od 21. augusta 2019 do 27. augusta 2019 v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. sa platí za stravu na mesiac september 2019 u vedúcej školskej jedálni p. Žiakovej.

V zmysle VZN č. 2/2019 predškoláci župkovskej materskej školy platia za jeden obed 34 centov a 30 centov na réžiu za jeden obed. Žiaci 1. stupňa platia za jeden obed 1 cent a 30 centov na réžiu za jeden obed. Žiaci 2. stupňa platia za jeden obed 10 centov a 30 centov na réžiu za jeden obed.

Zo stravy sa od septembra 2019 odhlasuje deň vopred alebo v daný deň do 7,30 hod. u vedúcej školskej jedálne.

Uvedené informácie sa dávajú na vedomie zákonným zástupcom školopovinných žiakov z dôvodu legislatívnej zmeny účinnej a platnej od 1. 9. 2019.

  

Hospodárenie obce Župkov

Spoločnosť INEKO / Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy / zverejnila komplexný pohľad na hospodárenie samospráv poskytuje skóre finančného zdravia, ktoré zostavuje na základe vlastnej metodiky a ktoré zahŕňa viaceré kľúčové ukazovatele hospodárenia. Samosprávy môžu dosahovať skóre na intervale 0 až 6 bodov, kde hodnoty nad 3 body naznačujú, že mesto/obec je prevažne zdravé, pričom jeho finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre (čím vyššie skóre, tým lepší výsledok pre mesto/obec ).

Výsledky hospodárenia obce Župkov za rok 2018 / ale aj predchádzajúce roky /si môžete pozrieť na:

http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=2930

 


 


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 02. augusta 2019 v čase od 08:00 - 16:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Odberné miesta, ktorých sa týka nasledovný oznam sú uvedené v priloženom dokumente:

Vyrozumenie.pdf

  

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E


ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od 01.07.2019 od 12,00 hod do odvolania.

Bližšie ifnormácie v dokumente na stiahnutie: ZH - Vyhlásenie času ZNVP - 1.7.2019.pdf

  

Rezbárske dni 2019

Rezbárske dni - ústredné foto

V sobotu, 15. juna 2019 sa v našej obci uskutočnil 4. rončík rezbárskych dní. Môžete si pozrieť fotky a videozáznam z akcie.

 

Fotogaléria - webové sídlo obce

Fotrogaléria Google Drive (vyššia kvalita)

Videozáznam - Youtube

 

  

60. výročie školy

60. výročie školy

Už je tomu 60 rokov, kedy do lávíc našej školy zasadli prví žiaci. Dňa 17. mája 2019 sa konali oslavy k tomuto výročiu. Stretnutie všetkých pozvaných hostí sa uskutočnilo v priestoroch školy a slávnostná akadémia v spoločenskom dome obce Župkov. Ďakujeme všetkým zainteresovným, ktorí sa podieľali na prípravách osláv a slávnostnej akadémii.

Videozáznam

Fotogaléria

 

  

Oznámenie

Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Župkov.

Oznámenie.pdf

  

Deň matiek v našej obci

Deň matiek 19_2019.jpgDruhá májová nedeľa už tradične patrí matkám a ich sviatku. Tento deň pripadol na 12. mája, kedy sa všetky mamy z obce Župkov stretli v spoločenskom dome.

Po príhovore starostu obce nasledoval krátky program v podaní  detí zo Základnej školy s materskou školou v Župkove. O hlavný program sa postarala nestarnúca dvojica Dušan Grúň a Marta Velšicová, za pomoci Martina Jakubca. Nálada bola výborná, návštevníci si so spevákmi aj zaspeivali. Pri odchode zo sály dostali všetky maminky kvietok.

 

Fotogaléria

Videozáznam

  

Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor so sídlom  Námestie Matice slovenskej 8 Žiar nad Hronom, ako príslušný správny orgán podľa zákona č. 180/2019 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

 

Dokument na stiahnutie: Zaburinenie pozemkov - upozornenie.pdf

 


 


 

Stavanie mája

Stavanie mája - fotografiaV utorok, 30. apríla sme aj tento rok v našej obci postavili máj. Za pomoci traktora a silných mužov sa nám ho aj napriek nie najpriaznivejšiemu počasiu podarilo úspešne postaviť. Počas programu najprv vystúpili deti z materskej školy a potom so svojou heligónkou žiak 7. ročníka, Matúš Fusatý.

Potom sme sa všetci presunuli do spoločenského domu, kde nám chutný guláš navaril pán Ľubomír Medlen. Pri výdaji mu asistovali naše ženy z obecného úradu. Do hudby hrala miestna kapela Jarstalub. Tešíme sa na ďalší ročník.

Fotogaléria

Videozáznam

  

BUDÚ "OBEDY ZADARMO" ZADARMO?

Obedy zadarmo

 

Rozhovor s riaditeľom sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS Zdenkom Krajčírom.

Budú "obedy zadarmo" zadarmo?.pdf

 

 

  

Obchodná verejná súťaž 1/2019

Obec Župkov vyhlasuje obchdodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavreteie kúpnej zmuvy, ktorej predmetom bude predaj nehnuteľných vecí.

Bližšie informácie nájdete v dokumente: VOS Župkov 1-2019.pdf

  

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

Bližšie informácie nájdete v dokumente: Usmernenie – chov ošípaných.pdf

Dokumenty na stiahnutie:

Predaj ošípanej na domácu spotrebu.pdf

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.pdf

  

Výkup a výmena papiera

Spoločnosť ESTY, s.r.o. bude dňa 10. apríla 2019 v poobedných hodinách v našej obci organizovať výkup a výmenu papiera. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente:

Výkup a výmena papiera.pdf

  

Fašiangy v našej obci

Fašiangy 18_2019.jpg

Dňa 2. marca 2019 sa v našej obci konal fašiangový sprievod, pochovávanie basy a zábava. Prinášame vám fotky a video z pochovávania basy a taktiež z fašiangového sprievodu a zábavy.

Fotogaléria - obec Župkov

Fotogaléria - Google Drive (lepšia kvalita)

Video - pochovávanie basy

Video - fašiangy

  

Úradné hodiny.jpg


 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

osipane.jpgInformácie nájdete v priložených dokumentoch:

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.pdf

Predaj ošípanej na domácu spotrebu.pdf

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.pdf

 

  

Župkovská zabíjačka a beh

Zabíjačka a beh 2019 35.jpgV sobotu, dňa 12. januára sa uskutočnil v našej obci 7. ročník župkovskej zabíjačky a 8. ročník župkovského behu. Na našich stránkach si teraz môžete pozrieť galériu a záznam z podujatia.

 

Fotogaléria - stránky obce

Videozáznam - Youtube

 

  

Vianočné trhy

Vianočné trhy - úvodná fotka

Fotogaléria a videozáznam z 5. ročníka vianočných trhov v Župkove:

Fotogaléria - stránka obce Župkov

Fotogaléria Google Drive (vyššia kvalita)

Videozáznam - Youtube

 

  

MIKULÁŠ V NAŠEJ OBCI

Mikuláš v obci Župkov 2018

 

V stredu, 5. decembra zavítal do našej obce Svätý Mikuláš. Krátky zostrih a fotky si môžete pozrieť na našej stránke.

Fotogaléria

Videozáznam

 

  

Výsledky komunálnych volieb 2018

V obci Župkov bolo zapísaných 699 voličov. Pre voľby starostu bolo miestnou volebnou komisiou vydaných 271 hlasovacích lístkov a voliči do volebnej urny vhodili 246 platných hlasovacích lístkov. Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo miestnou volebnou komisiou vydaných 271 hlasovacích lístkov a voliči do volebnej urny vhodili 266 platných hlasovacích lístkov. Voličská účasť bola 38,76 %.

Za starostu obce kandidoval bez protikandidáta a bol zvolený:
Ing. Ján Tomáš (NEKA) - 246 hlasov


Do obecného zastupiteľstva bolo z 8 kandidátov zvolených týchto 5 poslancov:
1. Ing. Rudolf Repiský (NEKA) - 219 hlasov
2. Mgr. Eva Valentová (KDH) - 186 hlasov
3. Zdenko Repiský (SNS) - 166 hlasov
4. Zuzana Drážilová (KDH) - 153 hlasov
5. Ľubica Supuková (SNS) - 142 hlasov


Náhradníci do obecného zastupiteľstva:
6. Ing. Peter Hós / NEKA / - 102 hlasov
7. Jozef Hollý / ĽSNS / - 68 hlasov
8. Beáta Pánová / SNS / - 42 hlasov 

Mesiac úcty k starším - VIDEOZÁZNAM

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Aj tento rok sa 14. októbra v spoločenskom dome obce Župkov stretli naši rodičia a starí rodičia. O kultúrny zážitok sa postarala dvojica Martin Jakubec s Božankou a folklórny súbor z Kopaníc a Hodruše-Hámrov. Úvodnú pieseň si zaspievala domáca kapela Jarstalub doplnená o starostu obce. Na záver sme pre všetkých pripravili občerstvenie. Ďakujeme všetkým zúčastneným za vytvorenie skvelej atmosféry. 

Vykurovacie obdobie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

 

O tom, ako sa staráte o komín sa môžete dozvedieť v dokumente vydanom ORHa ZZ Žiar nad Hronom:

Vykurovacia sezóna - komín.pdf

 

  

Nedeľné hudobné popoludnie v amfiteátri koleso

V nedeľu, 9. septembra 2018 sa všetci fanúšikovia dobrej hudby presunuli do prírodného amfiteátra Koleso v Hornom Župkove. Ako prvý sa všetkým predstavil folklórny súbor Háj z Novej Bane. Moderné, ale aj ľudové piesne odeté do moderného šatu nám zahrala hudobná skupina Arcon zo Žarnovice. Nakoniec sa nám so svojim repertoárom ľudových piesní predstavila domáca hudobná skupina Jarstalub. Župkovskí jedáci (majstri Európy vo varení halušiek ) ponúkali halušky pre všetkých zdarma. K dispozícii bol aj stánok s nápojmi a občerstvením. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii akcii, rozširovaní javiska a prekrytia amfiteátra.V nedeľu, 9. septembra 2018 sa všetci fanúšikovia dobrej hudby presunuli do prírodného amfiteátra Koleso v Hornom Župkove.

Ako prvý sa všetkým predstavil folklórny súbor Háj z Novej Bane. Moderné, ale aj ľudové piesne odeté do moderného šatu nám zahrala hudobná skupina Arcon zo Žarnovice. Nakoniec sa nám so svojim repertoárom ľudových piesní predstavila domáca hudobná skupina Jarstalub. Župkovskí jedáci (majstri Európy vo varení halušiek ) ponúkali halušky pre všetkých zdarma. K dispozícii bol aj stánok s nápojmi a občerstvením.


Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii akcii, rozširovaní javiska a prekrytia amfiteátra.

 

Fotogaléria - web obce

Fotogaléria - google disk

Videozáznam - youtube

 


 


 

ŽUPKOVSKÉ HODY

Hodova zabava 76.jpgDňa 11. augusta sa v našej obci po dvoch rokoch opäť uskutočnili Župkovské hody. O zábavu a hlavný program dňa sa postarala hudobná skupina Sčamba. Po 20. hodine sa začala zábava, ktorá trvala až do polnoci. Do tanca hrala topoľčianska kapela Žochári. Počas dňa sa súťažilo v rôznych súťažiach: lesnícky trojboj, železný muž Kľakovskej doliny, popoluška Kľakovskej doliny, zorbing futbal, bungee running a 3-gate. Súčasťou podujatia bola už tradične tombola a skákací hrad pre malé i veľké deti. Všetkým zúčastneným a sponzorom ďakujeme za vytvorenie príjemnej atmosféry.

Fotogaléria - google drive

Fotogaléria - web obce

Videozáznam 

Hospodárenie obce Župkov za rok 2017

INEKO logo

 

Hospodárenie obce Župkov podľa spoločnosti INEKO si môžete

prezerieť: Hospodárenie obce Župkov 2017

 

  

Informačný systém CLEERIO

 

Informačný systém CLEERIOObec Župkov ponúka občanom online prezeranie základnej verzie mapového portálu obce CLEERIO.

V informačnom systéme CLEERIO je možné:
- prehliadať kataster Župkova
- parcely E, C
- zistiť aktuálne údajov z katastra nehnuteľností.

Do systému sa dostanete:
a) kliknutím na odkaz/link: https://maps.cleerio.sk/zupkov
b) kliknutím na obrázok umiestnený v pravej časti webového sídla obce Župkov

  

Súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek - Turecká

Výsledková listina zo súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek z Tureckej.

Naši Župkovskí jedáci v nej obsadili 2. miesto.

Súťažiacim srdečne gratulujeme.

2018_haluskyfest-turecka-VYSLEDKY-kat1-tradicne-rychlost.jpg

 
 

Rezbárske dni

 

Rezbárske dni - fotkaV poradí už III. ročník Rezbárskych dní sa v našej obci Župkov konal dňa 16. júna 2018.

Už v predstihu rezbári vyrezávali motorovými pílami sochy, ktoré budú skrášľovať prostredie našej školy. V sobotu vyrezávali sochy do aukcie a počas 45 minútovej súťaže v rýchlorezbe zase sochy do tomboly.

Návštevníci mohli navštíviť stánky s ľudovými remeslami a domácim produktmi.

 

Celou akciou nás sprevádzal humorista Štefan Hruštinec, ktorý počas šláger parády vystupoval spolu so svojou skupinou. O zábavu sa taktiež postarala hudobná skupina Heligonica a sestry Bacmaňákove, doplnené o heligonkára Mariána Šišovského. Ďakujeme všetkým za pomoc pri organizovaní akcie a taktiež tým, ktorí si našli cestu a prišli osobne povzdbudiť rezbárov, vypočuť si hudbu a zabaviť sa.

Fotogaléria

Fotogaléria -Google Drive

Videozáznam

  

DOLINA, DOLINA 2018

Naši žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže Dolina, DolinaDňa 13. júna 2018 sa konal v poradí už štrnásty ročník súťaže ľudových a zľudovených piesní "Dolina, Dolina". Súťaž sa aj tento rok vďaka priaznivému počasiu uskutočnila v prírodnom amfiteátri Koleso v Hornom Župkove.

Súťaže sa zúčastnilo 39 žiakov základných škôl, rozdelených do 3 kategórií. Každý žiak zaspieval 2 piesne, za ktoré sa umiestnil v bronzovom, striebornom alebo zlatom pásme. V každej kategórii bol vybraný aj absolútny víťaz.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na prípravách súťaže a taktiež všetkým spevákom, rodičom, učiteľom a hudobníkom, ktorí počas súťaže hrali na hudobné nástroje doprovod.

Súťaž organizovala ZŠ s MŠ v Župkov, Obec Župkov a OZ Vtáčnik pri ZŠ s MŠ v Župkove.

FOTOGALÉRIA Z AKCIE

VIDEOZÁZNAM Z AKCIE

  

Deň detí v Župkove

Deň detí 68.jpgV Župkove už tradične patrí prvá júnová sobota deťom. Aj tento rok na ne čakal bohatý program. Pri plnení úloh v rozprávkovom lese sa nejedno dieťa zapotilo. Po splnení všetkých úloh dostali deti sladké odmeny a boli zaradené do tomboly.

K dispozícii mali aj skákací hrad, tvorivé dielne a občerstvenie. Spestrením bola aj súťaž v kopaní jedenástok.

Ďakujeme všetkým zúčastneným deťom a ich rodičom, za to, že aj počas horúcecho popoludnia si našli čas a prišli sa zabaviť a zasúťažiť.

 

FOTOGALÉRIA Z DŇA DETÍ V ŽUPKOVE

  

Deň matiek

Úvodná fotografia z dňa matiek

 

Videozáznam z dňa matiek, uskutočnený dňa 20. mája 2018 v kultúrnom dome obce Župkov.

V programe vystúpili deti zo ZŠ s MŠ v Župkove.

Videozáznam - YOUTUBE

 

  

Záverečný účet obce Župkov za rok 2017

 

Obec Župkov v nasledujúcom dokumente zverejňuje informácie o hospodárení obce za rok 2017.

V dokumente nájdete informácie o plnení rozpočtu, prijímoch, výdavkoch, dotáciách a podobne.

 

Záverečný účet obce Župkov za rok 2017.pdf

  

Stavanie mája

Už tradične sme si v našej obci Župkov postavili máj 30. apríla. Všetko sa podarilo bez menších problémov. Deti zo ZŠ s MŠ v Župkove si pripravili krásny program a nechýbal ani chutný guláš.

 

Fotogaléria

Videozáznam

 

  

Zoznam daňových dlžníkov

Obec Župkov v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. 12. 2017, u ktorých úhranná výška nedoplatkov na dani z nehnuteľností, poplaktu za komunálny odpad a daní za psa presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickj osoby 1600 €.

Zoznam daňových dlžníkov.pdf

 

Meno a priezvisko Adresa Výška daňových nedoplatkov
Eva Šarkozyová Župkov 237 650,96 €
Karol Barbora Župkov 76 272,96 €
Jaroslav Tekely Župkov 247 222,13 €
Miroslava Kováčová Župkov 249 175,93 €

  

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Podľa § 14 odsek 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov  obec Župkov  zverejnila  záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu  „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“. na svojej web stránke www.zupkov.sk . Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie“ počas  pracovných dní na obecnom úrade Župkov, pondelok až piatok od 7,00 – 15,00 hod.

Záverečné stanovisko.pdf

  

Výročná členská schôdza JDS Župkov

  

Vysokorýchlostný internet v Kľakovskej doline

Starostovia obcí Kľakovskej doliny (Ján Tomáš, Milan Mokrý, Ján Adámik, Jana Angletová, Ľuboš Haring) sa v Ostrom Grúni dňa 21. januára 2018 stretli s podpredsedom vlády SR pre investície informatizáciu p. Petrom Pellegrinim. Cieľom stretnutia bolo apelovať na vládu SR s cieľom vyriešenia situácie ohľadom vysokorýchlostného internetu. Starostovia poukázali na problém vyradenia našich obcí zo zoznamu tzv. bielych miest. Podpredseda vlády prisľúbil súčinnosť a vyjadril presvedčenie, že vzniknutý problém sa podarí rýchlo vyriešiť. Závažná prekážka ukončenia projektu zavedenia optickej siete do Kľakovskej doliny je Európska legislatíva, ktorá neumožňuje vládnu intervenciu na miestach, kde má záujem investovať súkromný sektor.

Na základe uvedeného prišlo 31. januára 2018 Združeniu obcí Kľakovskej doliny potvrdenie z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktoré konštatuje:

1. Obce Kľakovskej doliny boli vyradené zo zoznamu tz. bielych miest na základe verejných konzultácií s telekomunikačnými operátormi, ktorí prisľúbili zriadenie vysokorýchlostného internetu s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s

2. Vysokorýchlostný internet bude zriadený súkromnými telekomunikačnými operátormi v obciach Kľakovskej doliny nasledovne:

Ostrý Grúň a Kľak najneskôr 30.11.2018
Hrabičov najneskôr 30.6.2019
Župkov a Horné Hámre najneskôr 30.9.2019

Uvedené dátumy sú najneskoršie možné a nevylučuje to skoršie pokrytie.

Úrad podpredsedu vlády zároveň prisľúbil vyvinúť maximálne úsilie, aby telekomunikační operátori dodržali stanovené termíny.

Veríme, že dlhoročné úsilie prinesie prvé výsledky už tohto roku a budeme sa môcť tešiť pripojenia porovnateľného s bežným mestským pripojením. 

Povinnosti chovateľov 2018

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom vydala dokument s názvom:

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018.pdf

  


 

Župkovská zabíjačka a predsilvestrovský beh

Župkovská zabíjačka Ďalší ročník úspešnej akcie konanej na konci kalendárneho roka je za nami. Niektorí si prišli zašportovať, niektorí pochutnať na zabíjačkových špecialitách a našli sa aj takí, ktorí si aj zabehali a aj zajedli. Všetkým sponzorom a ľuďom, ktorí sa pričinili o skvelú atmosféru ďakujeme a prajeme veľa úspechov v roku 2018.

Videozáznam

Fotogaléria

  

VIANOČNÉ TRHY

Máme za sebou v poradí 4. ročník vianočných trhov v Župkove. Môžete si prezrieť nasledovné fotografie a videá z akcie:

Fotogalérie z vianočných trhov:
Google Drive
Webové sídlo obce

Video z akcie:
Vianočné trhy - video
Živý Betlehem - video
Vianočné vystúpenie detí z MŠ - video

  

Fenomén Kľakovskej doliny v Petrovci

Fenomén Kľakovskej doliny v Petrovci - článok v novinách

 

Článok uverejnený v magazíne Rovina, ktorý vydáva Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci (Srbsko).

 

Pre zobrazenie celého článku kliknite na obrázok vľavo poprípade si ho môžete stiahnuť: Fenomén Kľakovskej doliny v Petrovci.jpg

 

 

  

Drevené vitríny v tvare domčeka na obecných úradoch

 

Drevená vitrína - obrázok

 

 

Bližšie informácie v článku: http://www.klakovskadolina.sk

 

 

 

 

  

Mesiac úcty k staršímRezbárske dni 2017

Na našich stránkach si máte možnosť prezrieť fotky a videozáznam z akcie, ktorá sa v našej obci uskutočnila dňa 17. júna 2017.

Fotky  na našej stránke

alebo

Fotky - Google Disk

 

Videozáznam na youtube

  

Tekov z neba

 

Tekov z neba - buketNa našich stránkach si máte možnosť prezrieť interaktívnu knihu Tekov z neba, v ktorej je zmienka aj o našej obci.

Ide o novú interaktívnu knihu, ktorú si môžete prezrieť zadarmo, poprípade zakúpiť cez internet alebo v kníhkupectvách.

Tekov z neba – interaktívna kniha

 

 

  

Centrum právnej pomoci

 

Ministerstvo spravodlivosti zriadilo centrum právnej pomoci. Bližšie informácie nájdete na:

Územná pôsobnosť Centra právnej pomoci
Plagát – centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk

  

Zmeny v zbere separovaných zložiek odpadu !!!

 

Od 1. júla 2016 nadobudol platnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 . S platnosťou tohto zákona nastávajú aj zmeny v zbere separovaných zložiek odpadu / sklo, papier, kovy, tetrapaky a plasty /. Opakujeme ešte raz , že zmeny nastanú len v separovaných zložkách. Zber komunálneho odpadu bude pokračovať v zabehnutých koľajach. 

Bližšie informácie: Zmeny v zbere separovaných zložiek.pdf

 


 


 

Výstavba rodinných domov "DOLINKÁRKA"

 

Obec Župkov pripravuje pozemky pre radovú výstavbu rodinných domov v lokalite Dolinkárka. Záujemcovia sa môžu informovať na obecnom úrade u starostu obce.

 

 

  

Za obsah zodpovedá
webmaster

ÚvodÚvodná stránka