Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Župkov
ObecŽupkov

Pripomienkovanie

VZN obce Župkov o stanovení správneho poplatku k žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce Župkov

VZN_správnypoplatok_žiadosť_používaniepyrovýrobkov_na schvaľovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,29 kB
Vložené: 26. 3. 2024

VZN obce Župkov, ktorým sa zrušuje VZN č.6/2013 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Župkov - návrh

VZN obce Župkov, ktorým sa zrušuje VZN č.6_2013 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Župkov-návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,36 kB
Vložené: 17. 1. 2024

VZN obce Župkov, ktorým sa zrušuje VZN č.5/2013 o stanovení podmienok prideľovania a prenajímania nájomných bytov bežného štandardu-návrh

VZN obce Župkov, ktorým sa zrušuje VZN č.5_2013 o stanovení podmienok prideľovania a prenajímania nájomných bytov bežného štandardu-návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,53 kB
Vložené: 17. 1. 2024

VZN obce Župkov o podrobnostiach elektron. komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Župkov-návrh

VZN o podrobnostiach elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektron. služieb obcou Župkov - návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,6 kB
Vložené: 17. 1. 2024

(285.5 kB)VZN_nájomnébyty_oprávnenéosoby_na schvaľovanie.pdf

(285.5 kB)VZN_nájomnébyty_oprávnenéosoby_na schvaľovanie.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,46 kB
Vložené: 31. 10. 2023

(232 kB)VZN_trhovisko_trhovýporiadok_na schvaľovanie.pdf

(232 kB)VZN_trhovisko_trhovýporiadok_na schvaľovanie.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232 kB
Vložené: 31. 10. 2023

(224.8 kB)VZN_povinnosťpovodňovéplány_na schvaľovanie.pdf

(224.8 kB)VZN_povinnosťpovodňovéplány_na schvaľovanie.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,84 kB
Vložené: 31. 10. 2023

(299.8 kB)VZN_nakladaniesodpadmi_na schvaľovanie.pdf

(299.8 kB)VZN_nakladaniesodpadmi_na schvaľovanie.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,77 kB
Vložené: 31. 10. 2023

(238.7 kB)VZN_miestnypoplatokzaodpad_na schvaľovanie.pdf

(238.7 kB)VZN_miestnypoplatokzaodpad_na schvaľovanie.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,66 kB
Vložené: 31. 10. 2023

(197 kB)VZN_náhradnézásobovanievodou_na schvaľovanie.pdf

(197 kB)VZN_náhradnézásobovanievodou_na schvaľovanie.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,99 kB
Vložené: 31. 10. 2023

(194.6 kB)VZN_náhradnéodvádzanievôd_na schvaľovanie.pdf

(194.6 kB)VZN_náhradnéodvádzanievôd_na schvaľovanie.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,61 kB
Vložené: 31. 10. 2023

(191.7 kB)VZN_vyprázdňovaniežúmp_na schvaľovanie.pdf

(191.7 kB)VZN_vyprázdňovaniežúmp_na schvaľovanie.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,72 kB
Vložené: 31. 10. 2023

hore