Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
.:: Obec Župkov ::.

Oficiálna webová stránka obce

Milé naše ženy, matky, staré mamy


Osláviť 8. marec MDŽ znamená pripomínať si potrebu rovnosti príležitosti žien a mužov a predstaviť si svet, v ktorom si ženy môžu byť isté, že na ich názoroch, hodnotách a snoch záleží.


Skutočným dôvodom existencie MDŽ je možnosť uvedomiť si, čo všetko sa ženám doteraz podarilo dosiahnuť a čo by ešte dosiahnuť chceli. MDŽ je pripomienkou na štrajk newyorských robotníčok v marci 1908 za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. MDŽ bol uznaný Organizáciou spojených národov ako medzinárodný sviatok v roku 1975.


O žene môžeme hovoriť ako o nositeľke života a  matke. Žena je prekrásne umelecké dielo, ktoré má viacero podôb. Pravda je, že žena je pilierom domácností. Aj výchova detí je predovšetkým na matkinej hlave. Žena sa dokáže lepšie postarať o malé deti, starých a chorých, je schopná väčších obetí. V živote vznikajú situácie, ktoré ženu viac podráždia. Ide o veci a činy, ktoré muži ľahostajne prehliadajú. Vážme si ženu! S jej kladnými či zápornými vlastnosťami. Nikto nie je dokonalý, bezchybný – jednoducho ideálny typ. Nech je však tak, či onak, bez ženy by bol život na zemi bezcenný. Ženy si zaslúžia, aby sme si ich dokázali uctiť po celý rok.


Som presvedčený, že ak muž dokáže ženu pochopiť, ona mu to určite vráti. Milé naše ženy, prajem Vám, aby ste boli predovšetkým hrdé na to, že ste ženy, matky, babičky, aby ste z úst detí počuli len milé slová „mamka ďakujem ti za všetko“, aby vaše oči nepoznali slzy a aby vaše dlane rozdávali teplo a lásku.


Ste základným kameňom našich rodín. Hlboko sa skláňam pred Vašou obetavosťou, ochotou, láskavosťou ale i humorom a dobrou náladou, ktorou okoreňujete chvíle nášho každodenného života. Pri príležitostí Vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby som Vám v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom zaželal predovšetkým pevné zdravie. Aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch Vášho života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolestí a smútku, aby Vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku.

 



 

OZNÁMENIE

o zámere obce Župkov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa:

Zámer predaja pozemku.pdf

 



 

Výročná členská schôdza JDS Župkov

 



 

PONUKA PRáCE - PILčíK

Ponúkam prácu pre pilčíka. Podmienky - nutný živnostenský list, platný pilčícky preukaz a chuť pracovať. Dlhodobá práca, mzda dohodou a vždy na čas. Nástup možný ihneď.

Práce v okolí ZC (Hodruša-Hámre, Kopanice, Lukavica, ...)

Kontakt: 0907 340 441 (volať najlepšie vo večerných hodinách.

 



 

Vysokorýchlostný internet v Kľakovskej doline

Starostovia obcí Kľakovskej doliny (Ján Tomáš, Milan Mokrý, Ján Adámik, Jana Angletová, Ľuboš Haring) sa v Ostrom Grúni dňa 21. januára 2018 stretli s podpredsedom vlády SR pre investície informatizáciu p. Petrom Pellegrinim. Cieľom stretnutia bolo apelovať na vládu SR s cieľom vyriešenia situácie ohľadom vysokorýchlostného internetu. Starostovia poukázali na problém vyradenia našich obcí zo zoznamu tzv. bielych miest. Podpredseda vlády prisľúbil súčinnosť a vyjadril presvedčenie, že vzniknutý problém sa podarí rýchlo vyriešiť. Závažná prekážka ukončenia projektu zavedenia optickej siete do Kľakovskej doliny je Európska legislatíva, ktorá neumožňuje vládnu intervenciu na miestach, kde má záujem investovať súkromný sektor.

Na základe uvedeného prišlo 31. januára 2018 Združeniu obcí Kľakovskej doliny potvrdenie z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktoré konštatuje:

1. Obce Kľakovskej doliny boli vyradené zo zoznamu tz. bielych miest na základe verejných konzultácií s telekomunikačnými operátormi, ktorí prisľúbili zriadenie vysokorýchlostného internetu s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s

2. Vysokorýchlostný internet bude zriadený súkromnými telekomunikačnými operátormi v obciach Kľakovskej doliny nasledovne:

Ostrý Grúň a Kľak najneskôr 30.11.2018
Hrabičov najneskôr 30.6.2019
Župkov a Horné Hámre najneskôr 30.9.2019

Uvedené dátumy sú najneskoršie možné a nevylučuje to skoršie pokrytie.

Úrad podpredsedu vlády zároveň prisľúbil vyvinúť maximálne úsilie, aby telekomunikační operátori dodržali stanovené termíny.

Veríme, že dlhoročné úsilie prinesie prvé výsledky už tohto roku a budeme sa môcť tešiť pripojenia porovnateľného s bežným mestským pripojením.



 

Povinnosti chovateľov 2018

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom vydala dokument s názvom:

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018.pdf

 



 

Seniori pozor! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!


Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov.
V ostatnom období sú zaznamenávané prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám a predstavujú sa nielen ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, ale tiež ako lekári. Seniorov kontaktujú telefonicky v neskorých nočných hodinách alebo skorých ranných hodinách a oznámia im, že ich príbuzný spôsobil dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či skutočne volá ich príbuzný. Žiadajú, aby peniaze poslali po taxikárovi alebo poslali neznámej osobe cez službu Western Union, príp. ich osobne priniesli na určené miesto a odovzdali osobe,, ktorá zariadi všetky potrebné veci, najmä to, že nehoda nebude hlásená polícii.
Policajný zbor preto upozorňuje seniorov, aby si vždy overili, či naozaj ich telefonicky kontaktuje ich príbuzný alebo lekár, či iná osoba, ktorá sa predstavila v telefóne. Zároveň vyzýva seniorov, aby nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby nevyberali úspory zo svojich účtov pre cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne.
V nemalej miere sú Policajným zborom zaznamenávané aj prípady, kedy páchatelia oslovujú seniorov ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu s kamiónom a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade páchatelia vystupujú ako podomoví predajcovia a ponúkajú na predaj tovar (vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože) a ponúkajú tovar seniorom za výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.
V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej upozorňuje, že podvodníci a zlodeji ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník ako získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť. Preto Policajný zbor vyzýva seniorov, aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote, nevyberali pred nimi peniaze a nerozmieňali im bankovky, ak keď pôsobia dôveryhodne.

 



 

Stredoslovenská energetika

 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej elektriny:

Oznámenie SSE- prerušenie dodávky 25.1.2018

Oznámenie SSE- prerušenie dodávky 26.1.2018

Oznámenie SSE- prerušenie dodávky 29.1.2018

Oznámenie SSE- prerušenie dodávky 30.1.2018

 

Oznámenie o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu:

Oznámenie SSE- ochrana v zmysle zákona 543-2002 Z.z.

 



 


 

Župkovská zabíjačka a predsilvestrovský beh

Župkovská zabíjačka Ďalší ročník úspešnej akcie konanej na konci kalendárneho roka je za nami. Niektorí si prišli zašportovať, niektorí pochutnať na zabíjačkových špecialitách a našli sa aj takí, ktorí si aj zabehali a aj zajedli. Všetkým sponzorom a ľuďom, ktorí sa pričinili o skvelú atmosféru ďakujeme a prajeme veľa úspechov v roku 2018.

Videozáznam

Fotogaléria

 



 

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovoril.

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj vy občania ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v obci. Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.

Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.

Želám a prajem Vám, viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Želá Váš starosta obce


 

VIANOČNÉ TRHY

Máme za sebou v poradí 4. ročník vianočných trhov v Župkove. Môžete si prezrieť nasledovné fotografie a videá z akcie:

Fotogalérie z vianočných trhov:
Google Drive
Webové sídlo obce

Video z akcie:
Vianočné trhy - video
Živý Betlehem - video
Vianočné vystúpenie detí z MŠ - video

 



 

Fenomén Kľakovskej doliny v Petrovci

Fenomén Kľakovskej doliny v Petrovci - článok v novinách

 

Článok uverejnený v magazíne Rovina, ktorý vydáva Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci (Srbsko).

 

Pre zobrazenie celého článku kliknite na obrázok vľavo poprípade si ho môžete stiahnuť: Fenomén Kľakovskej doliny v Petrovci.jpg

 

 

 



 

Drevené vitríny v tvare domčeka na obecných úradoch

 

Drevená vitrína - obrázok

 

 

Bližšie informácie v článku: http://www.klakovskadolina.sk

 

 

 

 

 



 

Výsledky volieb do BBSK v Kľakovskej doline

 

Dňa 4. novembra 2017 sa na Slovensku konali voľby do VÚC. Voľby sprevádzala vysoká účasť aj v Kľakovskej doline, najvyššia bola v Župkove, kde prišlo k volebným urnám viac ako polovica oprávnených voličov. Prehľad výsledkov nájdete v prílohe.

 

Výsledky volieb do BBSK v Kľakovskej doline.pdf

 

 



 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky

 

Obec Župkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky:

Základnej školy s materskou školou v Župkove, Župkov 18, 966 71 Župkov


Bližšie informácie: Výberové konanie.pdf

 



 

Mesiac úcty k starším



Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 

SSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od

20.10.2017 08:30 do: 20.10.2017 15:30

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe nasledovných dvoch listov:

Vyrozumenie.pdf

 



 

Rozbor vody - Aquatrade

 

Aquatrade logoSpolupráca s obcou.pdf

Rozbory cenová ponuka.pdf

Naša ponuka.pdf

 



 

Rezbárske dni 2017

Na našich stránkach si máte možnosť prezrieť fotky a videozáznam z akcie, ktorá sa v našej obci uskutočnila dňa 17. júna 2017.

Fotky  na našej stránke

alebo

Fotky - Google Disk

 

Videozáznam na youtube

 



 

Zverejňenie predaja zámeru majetku

Zverjenenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Župkov, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie v priložených dokumentoch:

Zámer predaja pozemku Hos, Palatinus, Šurjansky.pdf

Zámer predaja pozemku Mališová.pdf

 



 

Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov - upozornenie

 

Okresný úrad v Žiari nad Hronom upozorňuje všetkých vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na dodržiavanie § 3 odsek 1 písmena a) až c) zákona.

Bližšie informácie: zaburienie.pdf

 

 



 

Tekov z neba

 

Tekov z neba - buketNa našich stránkach si máte možnosť prezrieť interaktívnu knihu Tekov z neba, v ktorej je zmienka aj o našej obci.

Ide o novú interaktívnu knihu, ktorú si môžete prezrieť zadarmo, poprípade zakúpiť cez internet alebo v kníhkupectvách.

Tekov z neba – interaktívna kniha

 

 

 



 

Zverejňenie predaja zámeru majetku

Zverjenenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Župkov, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie v priloženom dokumente:

 

Zámer predaja majetku obce.pdf

 



 

Krajské riaditeľstvo PZ SR Banská Bystrica

upozorňuje všetkých občanov na bezpečnosť na cestách:

Upozornenie KR PZ Banský Bysrica.pdf

Zodpovedne a ohľaduplne na ceste.pptx

 

V januári 2017 došlo v Banskobystrickom kraji pri dopravných nehodách k usmrteniu až 7 osôb (pre informáciu: v Banskobystrickom kraji došlo v období od 1.1. do 31.1.2017 k 110 dopravným nehodám, pri ktorých bolo 7 osôb usmrtených, 12 osôb sa zranilo ťažko a 39 ľahko).

 



 

Vtáčia chrípka - informácie

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydala ifnormácie v súvislosti s výskytom vysokopatogénnej aviárnej influenzy (ďalej len „HPAI“) subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ podáva nasledovné ifnormácie, ktoré si môžete prečítať v priloženom dokumente: 

AI vtáčia chrípka 2016.pdf

 



 

Centrum právnej pomoci

 

Ministerstvo spravodlivosti zriadilo centrum právnej pomoci. Bližšie informácie nájdete na:

Územná pôsobnosť Centra právnej pomoci
Plagát – centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk

 



 

Zámer predaja majetku obce Župkov

 

Žiadosť o kúpu pozemku obce Župkov.pdf

Zámer predaja majetku.pdf

Kúpna zmluva - Borgula.pdf

 



 

Zmeny v zbere separovaných zložiek odpadu !!!

 

Od 1. júla 2016 nadobudol platnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 . S platnosťou tohto zákona nastávajú aj zmeny v zbere separovaných zložiek odpadu / sklo, papier, kovy, tetrapaky a plasty /. Opakujeme ešte raz , že zmeny nastanú len v separovaných zložkách. Zber komunálneho odpadu bude pokračovať v zabehnutých koľajach. 

Bližšie informácie: Zmeny v zbere separovaných zložiek.pdf

 


 


 

Výstavba rodinných domov "DOLINKÁRKA"

 

Obec Župkov pripravuje pozemky pre radovú výstavbu rodinných domov v lokalite Dolinkárka. Záujemcovia sa môžu informovať na obecnom úrade u starostu obce.

 

 

 



 

Za obsah zodpovedá
webmaster



2949809

Úvodná stránka