Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
.:: Obec Župkov ::.

Oficiálna webová stránka obce


 

Kalendár podujatí v Kľakovskej doline - december 2016

  

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 

Oznámenie si môžete stiahnuť z nasledovného linku:

Oznámenie.pdf

  

Vtáčia chrípka - informácie

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydala ifnormácie v súvislosti s výskytom vysokopatogénnej aviárnej influenzy (ďalej len „HPAI“) subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ podáva nasledovné ifnormácie, ktoré si môžete prečítať v priloženom dokumente: 

AI vtáčia chrípka 2016.pdf

  

Rozbor vody

 

Spoločnosť AQUA trade Slovakia, s.r.o. Vám ponúka možnosť dať si urobiť rozbor vody za akciovú cenu.

Bližšie informácie v priloženom letáku: rozbor_vody_letak.jpg

  

Výberové konanie - kontrolór obce Župkov

 

Obec Župkov vyhlasueje výberové konanie na pozíciu:

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ŽUPKOV

Bližšie informácie pre uchádzačov nájdete v priloženom dokumente.

  
1

Zimné vykurovacie obdobie

 

Znak - hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vydalo oznam pre všetkých obyvateľov. Bližšie informácie v priložených dokumentoch:

Vykurovacie obdobie.pdf

Plagát - komín.pdf

 

  

Centrum právnej pomoci

 

Ministerstvo spravodlivosti zriadilo centrum právnej pomoci. Bližšie informácie nájdete na:

Územná pôsobnosť Centra právnej pomoci
Plagát – centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk

  

PZSR - Jeseň na cestách

 

Jeseň na cestách.pptx

 

Upozornenie pre účastníkov CP, mestá a obce, jeseň 2016.pdf

 

 

  

SPLAV HRONA 1. ročník

Fotogaléria z akcie: Splav Hrona 1. ročník 

Župkovské hody

 

Máme za sebou ďalšie kultúrno-športové podujatie, ktoré sa konalo v sobotu 13. augusta. Akcia sa vydarila, o čom svedčí záujem ľudí nielen zo Župkova, ale aj z celej Kľakovskej doliny.

K dipsozícii boli atrakcie pre deti, športové súťaže pre mužov aj ženy, tombola a kultúrno zábavný program, o ktorý sa postaral zabávač, imitátor a spevák Števo Hruštinec, spolu so svojim kolegom Jurajom Chlebanom.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.

 

Fotogaléria

Videozáznam

  

Verejná vyhláška

oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na poškodzovanie a ničenie biotopov

 

Verejná vyhláška.pdf

Mapa - list č. 6 (Lokalizácia plôch zničenia biotopov).pdf

Mapa - list č. 7 (Lokalizácia plôch zničenia biotopov).pdf

  

Zámer predaja majetku obce Župkov

 

Žiadosť o kúpu pozemku obce Župkov.pdf

Zámer predaja majetku.pdf

  

Zmeny v zbere separovaných zložiek odpadu !!!

 

Od 1. júla 2016 nadobudol platnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 . S platnosťou tohto zákona nastávajú aj zmeny v zbere separovaných zložiek odpadu / sklo, papier, kovy, tetrapaky a plasty /. Opakujeme ešte raz , že zmeny nastanú len v separovaných zložkách. Zber komunálneho odpadu bude pokračovať v zabehnutých koľajach. 

Bližšie informácie: Zmeny v zbere separovaných zložiek.pdf

 


 


 

Akcie v obci Hrabičov

 

Obec Hrabičov pozýva všetkých na pripravované akcie v mesiaci júl:

 

I. ročník hasičskej súťaže Memoriál Zdena Supuku

16. júl 2016 o 13.00 hod. v športovom areáli obce Hrabičov

 

Kultúrno - športový deň obce Hrabičov

30. júl 2016 od 10.00 hod. v športovom areáli obce Hrabičov

 


 


 

Rezbárske dni

 

Prvý ročník rezbárskych dní v Župkove sa uskutočnil dňa 18. júna 2016 v časti Horný Župkov.

O prezentáciu rezbárskeho umenia sa postarali štyria rezbári, ktorí 2 dni pred akciou motorovými pílami vyrezávali sochy v reálnej veľkosti.

Pred obecným úradom sa konal zraz seniorov - turistov Mikroregiónu Kľakovskej doliny. Tí sa potom pešo vydali do Horného Župkova.

Varil sa guláš, halušky a mäsové špeciality. Súčasťou podujatia bol aj jarmok ľudových remesiel.

Účastníci mali možnosť vyhrať v tombole sošky, ktoré rezbári vytvárali v časovom limite 50 minút. V programe vystúpili aj deti zo ZŠ s MŠ v Župkove s programom "Rok na dedine". O hudbu sa postarala miestna kapela Jarstalub a pán Kaliak z Hrabičova.

Tešíme sa na ďalší ročník a ďakujeme všetkým, ktorí si aj počas horúceho sobotnajšieho popoludnia našli čas a zúčastnili sa na akcii.

 

Videozáznam z akcie

Fotogaléria z akcie

  

Oslavy 625. výročia obce Horné Hámre a Memoriál Jána Šveca

 

Obec Horné Hámre pozýva všetkých na nasledovné podujatia:

Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky obce Horné Hámre
(Koncert hudobnej skupiny SENZUS, zábava s hudobnou skupinou JEWEL, 6. ročník Memoriál Jána Jobba, zoskok parašutistov, tombola a ďalšie atrakcie )

Akcia sa uskutoční v sobotu 9. júla 2016 o 14.00 hod.

 

5. ročník hasičksej súťaže Memoriál Jána Šveca
Akcia sa uskutoční v sobotu 2. júla 2016 o 13.00 hod.

 

Prílohy:

Plagát - 625. výročie

Mená internacionálov - exhibičný zápas

Memoriál Jána Šveca

 


 

 


 

Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Žiar nad Hronom , pozemkový a lesný odbor , ako príslušný orgán štátnej správy

upozorňuje

všetkých občanov na zaburinenie pozemkov a povinnosť starať sa o poľnohospodárkse a nepoľnohospodárske plochy. Bližšie informácie:
Zaburinenie pozemkov.pdf

  

Rozhlasová relácia v rádiu REGINA BB

BBSK je po kauze nelegálneho zamestnávania odstrihnutý od eurofondov – reálne dôsledky sa prejavujú pri oprave ciest. Keďže kraj nemôže čerpať eurofondy, na opravu ciest má len necelé 3 milióny zo svojej rezervy namiesto 40 miliónov, ktoré mohol čerpať z eurofondov. Kraj teraz opraví pár úsekov, hoci v havarijnom stave má BBSK až 2400 km ciest. Starostovia a primátori sa teraz hádajú o každý km cesty, aby sa dostal do priorít. Dostalo sa ich tam len zopár. Najviac z okresu Rimavská Sobota, Hnúšťa a Banská Štiavnica. Čo bude ďalej je otázne aj ohľadom ďalších oblastí. Kraj mohol len z operačného programu RIUS pre samosprávne kraje celkove vyčerpať 80 miliónov eur, teraz nemá nič.

Na tému ciest dňa 4.5.2016 v štúdiu Rádia Regina BB v relácii: Klub komunálnej politiky diskutovali:

  1. Mgr. Ing. Marián Kotleba – predseda BBSK, predseda politickej strany ĽS Naše Slovensko, poslanec NR SR
  2. Mgr. Juraj Družbacký – poslanec BBSK a predseda komisii dopravy BBSK z klubu Smer SD - KDH
  3. Ing. Ján Tomáš – poslanec BBSK za okres ZC, člen komisii dopravy BBSK z klubu nezávislých /nezaradených / poslancov, starosta obce Župkov okr. ZC

 

Diskusiu si môžete vypočuť na odkaze:

http://cdn.srv.rtvs.sk/a520/audio/00/0009/000900/00090003-1-ZuY1.mp3

  

Stavanie mája v našej obci

 

Dňa 29. apríla sa v našej obci už tradične konalo stavanie mája - symbolu jari. Akciu svojim vystúpením spestrili deti zo ZŠ s MŠ v Župkove, ako aj miestne hudobné skupiny Jarstalub a Studienka. OcÚ Župkov zabezpečil občerstvenie a posedenie pri guláši a dobrej hudbe. Na našich stránkach si môžete prezrieť videozáznam a fotky z akcie.

Videozáznam

Fotogaléria

  

OZNÁMENIE

o zámere obce Župkov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

Oznámenie.pdf

  

Dopravná zdravotná služba

  

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest 2015

 

Naša obec bola za rok 2015 Národným informačným strediskom Slovenskej republiky vyhodnotená ako:

Obec s predpokladom stabilného rozvoja

 

Práve preto získala pečať rozvoja obcí a miest. Protokol si môžete stiahnuť:

Protokol rozvoja obcí a miest_00321133_Župkov.pdf

 

 

 


 


 

Povinnosti chovateľov

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom vydáva upozornenie vo veci:

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti pre rok 2016,

ktoré si môžete stiahnuť: Povinnosti chovateľov 2016.pdf

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Župkov

 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Župkov.pdf

  

Výstavba rodinných domov "DOLINKÁRKA"

 

Obec Župkov pripravuje pozemky pre radovú výstavbu rodinných domov v lokalite Dolinkárka. Záujemcovia sa môžu informovať na obecnom úrade u starostu obce.

 

 

  

HYMNA OBCE

 

Hymnu obce naspievala miestna kapela JARSTALUB, v zložení:

Jaroslav Bištuť, Ľubica Repiská, Ľubica Supuková a Stanislav Ziman

Autorka textu: Bc. Ľubica Karnasová

 

Hymna obce.mp3

Text piesne.pdf

  

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

 

Nový program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Župkov pre obdobie 2014-2020 si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

PHSR 2014 Župkov.pdf

 

poprípade na podstránke na našom webe: PHSR

  

Za obsah zodpovedá
webmaster2261055

Úvodná stránka