Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
.:: Obec Župkov ::.

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obecný úrad » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 239
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
22/2019POĽAN, s.r.o.Kúpna zmluvaOdkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Župkov1,00 €17.9.2019nestanovený
21/2019Obecné siete, s.r.o.WIFI PRE TEBAWIFI na verejných priestranstvách v rámci obce Župkov14 940,00 €27.8.2019nestanovený
20/2019O2 Slovakia, s.r.o.Kúpna zmluva č. 2390795526Mobilný telefón Samsung Galaxy A40 290,00 €9.7.2019nestanovený
19/2019SimKor s.r.o.ZMLUVA O DIELO č. 508/2019Realizácia stavebných prác a dodávok pre akciu: "ZŠ Župkov - interiérové stavebné práce"34 248,00 €9.7.2019nestanovený
18/2019BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SRZmluva o poskytnutí účelového úveru č. 2119/INV1/8420Poskytnutie finančných prostriedkov (úveru)80 000,00 €26.6.2019nestanovený
17/2019BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SRRámcová zmluva o financovaní č. 2119/8420Poskytnutie finančných prostriedkov na základe rôznych finančných produktov pri splnení uvedených podmienok0,00 €26.6.2019nestanovený
16/2019BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SRRámcová zmluva o platobných službách č. 2119/PS1/8420Zriadenie a vedenie bežného účtu, platobnej karty a ostatných služieb0,00 €26.6.2019nestanovený
15/2019BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SRDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2119/DZM1/8420Vystavenie blankozmenky0,00 €26.6.2019nestanovený
14/2019Stredoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietíZriadnie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej0,00 €26.7.2019nestanovený
13/2019Koloman Gunda, Ján Gunda, Milan Gunda, Pavol Gunda, Branislav Gunda, Miroslvav GundaKúpna zmluva - predávajúciPredaj nehnuteľnosti v k. ú. obce Župkov9 000,00 €11.6.2019nestanovený
12/2019Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Wifi pre Župkov 0,00 €4.6.2019nestanovený
11/2019Margita MaslenováKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti v k. ú. obce Župkov 505,95 €21.5.2019nestanovený
10/2019SimKor s.r.o.ZMLUVA O DIELO č. 508/2019ZŠ Župkov – interiérové stavebné úpravy učební34 248,00 €16.4.2019nestanovený
9/2019Matilda Výbochová, Siliva KamodyováZámenná zmluvaVýmena nehnuteľností v katastrálnom území obce Župkov0,00 €12.7.2019nestanovený
8/2019Emil GajdošKúpna zmluvaPredaj nehhnuteľnosti v katastrálnom území obce Župkov 293,55 €9.4.2019nestanovený
7/2019Opatríme vás n.o.Zmluva č. 1/2019/ŽupkovZabezpečenie poskytovania sociálnej zlužby0,00 €12.3.2019nestanovený
6/2019Danube Imports, s.r.o.Zmluva o dielo č. 1/2019Stavebné práce hasičskej zbrojnice v obci Župkov34 901,12 €8.3.2019nestanovený
5/2019JEEL, s.r.o.Zmluva o spolupráciVykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrických spotrebičov, poprípade vykonávanie opráv.0,00 €20.2.2019nestanovený
4/2019Milan PalatinusKúpna zmluvaČasť pozemku v registri EKN, parcela č. 3500/51 a parcela č. 4544,30 €15.2.2019nestanovený
3/2019Zuzana ZarubovaKúpna zmluva na ojazdený automobilKúpa vozidla LADA NIVA3 230,00 €24.1.2019nestanovený
2/2019ČSOB Leasing, a.s.Zmluva o spotrebnom úvere číslo UZF/19/50509Financovanie vozidla Suzuki Ignis13 990,00 €24.1.2019nestanovený
1/2019Waste transport, s.r.o.Dodatok č. 3 k zmluve č. 05-2016-OZVÚprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy č. 05-2016-OZV0,00 €9.1.2019nestanovený
23/2018PROROZVOJ, s.r.o.Zmluva o dieloSpracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP so zameraním na podporu Wifi pre Teba 550,00 €11.10.2018nestanovený
22/2018OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere číslo 4001/18/037Strednodobý úver88 618,24 €2.10.2018nestanovený
21/2018OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o vinkuláii vkladu číslo 4001/18/037-ZZ-01Vinkulovanie výplaty vkladu v prospech banky.88 618,24 €2.10.2018nestanovený
20/2018OZ HájZmluva uzatvorená podľa Autorského zákonníka, š. 518/2013 Z.z v znení neskorších predpisovVystúpenie v kultúrnom podujatí pre obec Župkov 200,00 €5.9.2018nestanovený
19/2018SimKor, s.r.o.ZMLUVA O DIELO č. 44403/2018Prestrešenie amfiteátra KOLESO - 2. etapa v obci Župkov7 899,89 €28.8.2018nestanovený
18/2018Radoslav Meliš - kupujúciKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti13,90 €25.7.2018nestanovený
17/2018Milaj GejdošKúpno - predajná zmluvaPrípojné vozidlo PONGRATZ 350,00 €14.7.2018nestanovený
16/2018Ing. Daniela CibulováZmluva o audítorskej činnostiAudit ročnej individuálnej uzávierky0,00 €4.7.2018nestanovený
15/2018Štefan HruštinecZmluva o uskutočnení vystúpeniaHudobné vystúpenie na Rezbárskych dňoch 20181 250,00 €16.6.2018nestanovený
13/2018Martin Kalman, Miroslav Trnovský, Wladek Ligocky, Igor KučeraZMLUVA O DIELO na prípravu a realizáciu prácSúsošie k 60. výročiu Základnej školy Župkov1 600,00 €14.6.2018nestanovený
14/2018MOAD, s.r.o.Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomocPoskytovanie poradenstva, vypracovanie normatívnych dokumentov obce, aktualizácia dokumentov0,00 €15.6.2018nestanovený
12/2018Eva ŠarkozyováZmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 1/2018Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v prospech obce Župkov0,00 €8.6.2018nestanovený
11/2018Eva ŠarkozyováDohoda o uznaní dlhu č. 1/2018Pohľadávka voči obci Župkov 650,96 €8.6.2018nestanovený
10/2018Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.Zmluva o výkone funkcie zodpovednej osobyZodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov - GDPR0,00 €26.5.2018nestanovený
9/2018Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEBVypracovanie dokumentácie GDPR0,00 €26.5.2018nestanovený
8/2018Hospodárska platobná agentúraZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuRekonštrukcia meistnej komunikácie k ZŠ s MŠ Župkov88 618,24 €22.5.2018nestanovený
7/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 148 490Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochryna SR1 400,00 €17.4.2018nestanovený
6/2018Design Project, s.r.o.Zmluva o dieloProjektová dokumentácia: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Župkov 930,00 €9.3.2018nestanovený
5/2018Waste transport, a.s.Zmluva o vývoze odpaduZber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Župkov0,00 €2.3.2018nestanovený
4/2018TextilEco, a.s.Zmluva o zbere a zhodnotení odpaduZber a preprava zložiek komunálneho odpadu - šatstvo, textrílie, obuv0,00 €28.2.2018nestanovený
3/2018Pavol HósKÚPNA ZMLUVAPredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Župkov7,20 €23.2.2018nestanovený
28/2018Mesto ŽarnovicaPríkazná zmluva č. 12/02/2017/POIZabezpečenie výberu dodávateľa služieb poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu na poistné riziká0,00 €29.12.2017nestanovený
2/2018Ing. Ján ŠurianskyKÚPNA ZMLUVAPredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Župkov27,20 €22.2.2018nestanovený
27/2017SSE Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny0,00 €20.12.2017nestanovený
1/2018Juraj ObertKÚPNA ZMLUVATraktor ZETOR 77459 500,00 €3.1.2018nestanovený
26/2017SimKor, s.r.o.ZMLUVA O DIELO č. 364/2017Realizácia stavebných prác a dodávok pre akciu : „Rozšírenie kapacity MŠ v obci Župkov – II. Etapa “51 603,96 €20.12.2017nestanovený
25/2017SimKor, s.r.o.ZMLUVA O DIELO č. 313/2017Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Župkov 297 949,80 €19.12.2017nestanovený
24/2017STAVOIMPEX, s.r.o.Zmluva o dieloViacúčelové ihrisko s uzavretým mantinelovým systémom a multifunkčné ihrisko v Župkove 146 700,00 €12.12.2017nestanovený
Položky 1-50 z 239
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 23
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
23/2018PROROZVOJ, s.r.o.Zmluva o dieloSpracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP so zameraním na podporu Wifi pre Teba 550,00 €11.10.2018nestanovený
22/2018OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere číslo 4001/18/037Strednodobý úver88 618,24 €2.10.2018nestanovený
21/2018OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o vinkuláii vkladu číslo 4001/18/037-ZZ-01Vinkulovanie výplaty vkladu v prospech banky.88 618,24 €2.10.2018nestanovený
20/2018OZ HájZmluva uzatvorená podľa Autorského zákonníka, š. 518/2013 Z.z v znení neskorších predpisovVystúpenie v kultúrnom podujatí pre obec Župkov 200,00 €5.9.2018nestanovený
19/2018SimKor, s.r.o.ZMLUVA O DIELO č. 44403/2018Prestrešenie amfiteátra KOLESO - 2. etapa v obci Župkov7 899,89 €28.8.2018nestanovený
18/2018Radoslav Meliš - kupujúciKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti13,90 €25.7.2018nestanovený
17/2018Milaj GejdošKúpno - predajná zmluvaPrípojné vozidlo PONGRATZ 350,00 €14.7.2018nestanovený
16/2018Ing. Daniela CibulováZmluva o audítorskej činnostiAudit ročnej individuálnej uzávierky0,00 €4.7.2018nestanovený
15/2018Štefan HruštinecZmluva o uskutočnení vystúpeniaHudobné vystúpenie na Rezbárskych dňoch 20181 250,00 €16.6.2018nestanovený
13/2018Martin Kalman, Miroslav Trnovský, Wladek Ligocky, Igor KučeraZMLUVA O DIELO na prípravu a realizáciu prácSúsošie k 60. výročiu Základnej školy Župkov1 600,00 €14.6.2018nestanovený
14/2018MOAD, s.r.o.Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomocPoskytovanie poradenstva, vypracovanie normatívnych dokumentov obce, aktualizácia dokumentov0,00 €15.6.2018nestanovený
12/2018Eva ŠarkozyováZmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 1/2018Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v prospech obce Župkov0,00 €8.6.2018nestanovený
11/2018Eva ŠarkozyováDohoda o uznaní dlhu č. 1/2018Pohľadávka voči obci Župkov 650,96 €8.6.2018nestanovený
10/2018Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.Zmluva o výkone funkcie zodpovednej osobyZodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov - GDPR0,00 €26.5.2018nestanovený
9/2018Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEBVypracovanie dokumentácie GDPR0,00 €26.5.2018nestanovený
Položky 1-15 z 23
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 29
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
28/2018Mesto ŽarnovicaPríkazná zmluva č. 12/02/2017/POIZabezpečenie výberu dodávateľa služieb poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu na poistné riziká0,00 €29.12.2017nestanovený
27/2017SSE Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny0,00 €20.12.2017nestanovený
26/2017SimKor, s.r.o.ZMLUVA O DIELO č. 364/2017Realizácia stavebných prác a dodávok pre akciu : „Rozšírenie kapacity MŠ v obci Župkov – II. Etapa “51 603,96 €20.12.2017nestanovený
25/2017SimKor, s.r.o.ZMLUVA O DIELO č. 313/2017Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Župkov 297 949,80 €19.12.2017nestanovený
24/2017STAVOIMPEX, s.r.o.Zmluva o dieloViacúčelové ihrisko s uzavretým mantinelovým systémom a multifunkčné ihrisko v Župkove 146 700,00 €12.12.2017nestanovený
23/2017Remek, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/32IS Remek 498,00 €2.12.2017nestanovený
22/2017SimKor, s.r.o.Zmluva o dielo č. 363/2017Rekonštrukcia domu smútku v obci Župkov 121 159,20 €29.11.2017nestanovený
21/2017KM Elektro, s.r.o.Zmluva o dielo č. 02/2017Moderznizácia obecného rozhlasu v obci Župkov8 931,10 €10.11.2017nestanovený
20/2017Lucia MališováZmluva o zriadení vecného bremenaPredaj nehnuteľnosti36,00 €17.10.2017nestanovený
19/2017MOAD, s.r.o.Zmluva o dieloVypracovanie diela: Smernica pre verejné obstarávanie obce Župkov 250,00 €26.9.2017nestanovený
18/2017VO-TOR, s.r.o.Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávaniaRekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Župkov0,00 €5.9.2017nestanovený
17/2017Alpine Slovakia, s.r.o.Zmluva o dielo Rekonštrukcia miestnej komunikácie k ZŠ s MŠ Župkov0,00 €20.7.2017nestanovený
16/2017SimKor, s.r.o.Zmluva o dielo č. 326/2017Prestrešenie amfitátra KOLESO - 1. etapa0,00 €12.7.2017nestanovený
15/2017VIA SERVIS, s.r.o.Zmluva o dieloOprava komunikácie v časti Horný Župkov0,00 €5.7.2017nestanovený
14/2017Wladek LigockyZmluva o dieloRezba sochy0,00 €30.6.2017nestanovený
Položky 1-15 z 29
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 28
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
28/2016Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinyDistribúcia elektriny do všetkých odberných miest0,00 €7.12.2016nestanovený
27/2016Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaUmiestnenie elektroenergetického zariadenia0,00 €1.12.2016nestanovený
26/2016Rudolf Pukan - kupujúciKúpna zmluvaPredaj pozemku - trávnatý porast77,80 €29.11.2016nestanovený
25/2016Media informačná inštutúcia, s.r.o.Zmluva o internetovej reklameInternetová reklama na portáli www.instituciafiriem.sk0,00 €1.11.2016nestanovený
24/2016Slovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (045/6866120)Verejná telefónna služba0,00 €14.10.2016nestanovený
23/2016For Your Business, s.r.o.Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služiebProgram: Európa pre občanov, v opatrení 2.1 Družobné partnerstvá miest0,00 €10.9.2016nestanovený
22/2016VIA SERVIS, s.r.o.Zmluva o dielo 2/2016Oprava cestnej komunikácie v časti Horné Pecné0,00 €17.8.2016nestanovený
21/2016Pavol Kollár - ZáhradníctvoZmluva o dielo "Zelené centrum"Výsadba okrasnej zelene0,00 €17.8.2016nestanovený
20/2016Waste transport, a.s.Zmluva o vývoze odpaduZber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu0,00 €14.7.2016nestanovený
19/2016Ing. Cibulová DanielaZmluva o audítorskej činnostiAudit ročnej individuálnej účtovnej uzávierky0,00 €8.7.2016nestanovený
18/2016Martin Kalmán, Miroslav Trnovský, Adam Bakoš, Wladek LigockyZmluva o dieloVyrazávanie sôoch0,00 €25.6.2016nestanovený
17/2016SIMKOR, s.r.o.Zmluva o dielo 233/2016Modernizácia vykurovania telocvične47 148,89 €20.6.2016nestanovený
16/2016OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenkeBianko zmenka0,00 €10.5.2016nestanovený
15/2016OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o kontokorentnom úvere samosprávyKontokorentný úver0,00 €10.5.2016nestanovený
14/2016ENVI-PAK, a.s.Zmluva o odpadoch a o zmene a doplenení niektorých zákonovRámcová dohoda - odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov0,00 €20.4.2016nestanovený
Položky 1-15 z 28
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 30
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
30/2015Lýdia RepiskáDarovacia zmluvaDarovanie nehnuteľnosti v prospech obce0,00 €30.12.2015nestanovený
29/2015Ing. Pavol IvanZmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia miestnej komunikácie k MŠ s ZŠ Župkov0,00 €29.12.2015nestanovený
28/2015Marialux, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebSvetlotechnické merania modernizovaného verejného osvetlenia0,00 €29.12.2015nestanovený
27/2015KM Elektro, s.r.o.Zmluva o dieloModernizácia verejného osvetlenia v obci Župkov0,00 €29.12.2015nestanovený
26/2015Pavol Hós, Ing. Denisa Mindová (rod. Hósová), Ing. Ruth Hósová - darcoviaDarovacia zmluvaDarovanie spoluvlastníckych podielov0,00 €21.11.2015nestanovený
25/2015Zuzana Matuškovičová - darcaDarovacia zmluvaDarovanie spoluvlastníckych podielov0,00 €21.11.2015nestanovený
24/2015Mesto ŽarnovicaZmluva o poskytnutí prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na II. polrok 2015Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie0,00 €19.11.2015nestanovený
23/2015Ing. Milan Korgo - kupujúciKúpna zmluva 3/2015 -ŽUPredaj nehnuteľnosti - pozemkov0,00 €16.10.2015nestanovený
22/2015Stredoslovenská energetia - Distribúcia a.s.Dohoda o spolupráciBezplatné zverejnenie informácie o výpadku dodávky elektrickej energie0,00 €26.9.2015nestanovený
21/2015Stredoslovenská energetia - Distribúcia a.s.Zmluva o výpožičke podperných bodovVypožičanie podperných bodov (stĺpov) elektrických vedení0,00 €26.9.2015nestanovený
20/2015Bellimpex s.r.o.Zmluva o dieloMerač rýchlosti - akumulátor, montáž, nastavenie s BT0,00 €26.9.2015nestanovený
19/2015Bellimpex s.r.o.Zmluva o dieloVykonať a dodať dielo: Merač rýchlosti BX-1 SPOMAĽ0,00 €26.9.2015nestanovený
18/2015PROJA architectureZmluva o poskytnutí služiebVypracovanie projektu svetelného osvetlenia 950,00 €22.9.2015nestanovený
17/2015Complete Solutions s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebPoradenská činnosť0,00 €5.9.2015nestanovený
16/2015Bellimpex s.r.o.Zmluva o výpožičkeMerač rýchlosti BX-1 Spomaľ0,00 €25.7.2015nestanovený
Položky 1-15 z 30
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 28
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
27/2014Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti91,00 €9.12.2014nestanovený
26/2014Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Dohoda o úhrade majetkovej újmy Vysporiadanie nárokov vlastníka nehnuteľnosti0,00 €22.11.2014nestanovený
25/2014DHZ ŽarnovicaZmluva o spolupráci s DHZ ŽarnovicaVzájomná spolupráca pri organizovaní, poskytovaní a sprostredkovaní záchrannej pomoci0,00 €19.11.2014nestanovený
24/2014Grantprojekt, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebZabezpečenie odbornej starostlivosti0,00 €6.11.2014nestanovený
23/3014Simkor, s.r.o. - predávajúciKúpna zmluva č. 7022/2014Predaj nehnuteľnosti - Bytový dom 7 BJ + technická vybavenosť 336 290,50 €14.10.2014nestanovený
22/2014ŠFRB - záložný veriteľ, SimKor s.r.o. - záložcaZáložná zmluva 600/528/2014Záloha nehnuteľnosti0,00 €28.8.2014nestanovený
21/2014Emília Repiská, Štefan Puka, Jozef PukaKúpna zmluvaPredaj pozemkov0,00 €13.8.2014nestanovený
20/2014RWE Gas Slovensko, s.r.o.Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynuZmena programu BIZNIS Benefit0,00 €15.7.2014nestanovený
19/2014AXASOFT, a.s.Zmluva o spolupráci pri poskytovaní predplatených služieb na ETF POS terminálochTerminál0,00 €12.7.2014nestanovený
18/2014Komunálna poisťovňa, a.s.Zmluva - Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdziPoistenie0,00 €12.7.2014nestanovený
17/2014Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o nájme podperných bodovPodperné body0,00 €2.7.2014nestanovený
16/2014Simkor, s.r.o.Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 7022/2014Kúpa nehnuteľnosti - 7 bytových jednotiek0,00 €26.6.2014nestanovený
15/2014OTP Banka Slovensko, a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere 4001/12/035Úprava zmluvy: Článok I. bod 2.0,00 €6.6.2014nestanovený
14/2014Komunálna poisťovňa, a.s.Zmluva o spolupráciPrenájom reklamnej plochy0,00 €16.4.2014nestanovený
13/2014ÚPSVaR, Banská ŠtiavnicaDohoda na vykonávanie aktivačnej činnostiÚprava práv a povinností pri realizácii aktivačnej činnosti0,00 €16.4.2014nestanovený
Položky 1-15 z 28
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 27
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
28/2013WEBYGROUP, s.r.o.Všeobecné obchodné podmienky0,00 €16.4.2014nestanovený
27/2013JUDR. Eva RusnákováRámcová zmluva o vykonaní exekúcieVymáhanie pohľadávok0,00 €13.11.2013nestanovený
26/2013OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o splátkovom úverePoskytnutie úveru vo výške 30 000 €0,00 €15.10.2013nestanovený
25/2013Ing. Roman Kamody - kupujúciKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti0,00 €25.7.2013nestanovený
24/2013Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0,00 €18.7.2013nestanovený
23/2013Základná škola s materskou školou ŽupkovNájomná zmluva č. 2013-ZŠ s MŠ ŽupkovPrenájom nehnuteľnosti vrátane pozemkov0,00 €2.7.2013nestanovený
22/2013Simkor, s.r.o.Zmluva o dielo č. 8055/2013Realizácia nadstavby krovu školskej jedálne23 901,35 €5.7.2013nestanovený
21/2013Simkor, s.r.o.Zmluva o dielo č. 8054/2013Statické zabezpečenie krovu škoslkej jedálne17 537,30 €5.7.2013nestanovený
20/2013Peter Barbora - kupujúciKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti - garáž0,00 €3.5.2013nestanovený
19/2013Ing. Ján Adamov - kupujúcíKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti0,00 €8.4.2013nestanovený
18/2013Ján Oslanec - kupujúciKÚPNA ZMLUVAPredaj nehnuteľnosti 414,65 €8.4.2013nestanovený
17/2013Obec Lehôtka pod BrehmiDohoda o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle zákona 369/1990 Z.z a 583/2004 Z.zPoskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie0,00 €5.4.2013nestanovený
16/2013Róber HajduKúpna zmluva - Ž-TJ/2013Kúpa záhradného traktora0,00 €5.4.2013nestanovený
15/2013Štefan PavlovičKúpna zmluva - Ž-TJ/2013/1Kúpa záhradného traktora 500,00 €2.4.2013nestanovený
14/2013SSE, a.s.Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy0,00 €5.4.2013nestanovený
Položky 1-15 z 27
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
28/2012Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDOHODA o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej službyÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby0,00 €21.12.2012nestanovený
27/2012Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDOHODA č. 5/XX/2012 o poskytnutí finančného príspevkuÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku0,00 €22.12.2012nestanovený
26/2012Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRZáložná zmluva č. 0063-PRB/2012/Z0,00 €15.10.2012nestanovený
25/2012V - D mont s.r.o.Nájomná zmluva č. 2/2012Dočasné uskladnenie materiálu, náradia nájomcu v budove bývalého kultúrneho domu. 260,00 €30.9.2012nestanovený
24/2012Štátny fond rozvoja bývaniaZáložná zmluva č. 612/429/2011Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť 474 240,00 €19.9.2012nestanovený
23/2012ASP Plus, s.r.o.Zmluva o dielorekonštrukcia telocvične s miestom realizácie ZŠ Župkov22 457,14 €17.8.2012nestanovený
22/2012COOP JEDNOTA ŽARNOVICAZmluva o reklame - zaslaniePoskytnutie sponzorského príspevku v stanovenej výške50,00 €3.8.2012nestanovený
21/2012Ján BottoZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstvaZber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek komunálneho odpadu.0,00 €27.7.2012nestanovený
20/2012Ministerstvo obrany SRDAROVACIA ZMLUVA č 2012/897Prebytočný hnuteľný majetok vo vlastníctve SR a v správe MOSR11 301,64 €9.7.2012nestanovený
19/2012SimKor s.r.o.Záložná zmluva č. 612/419/2012Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti0,00 €3.7.2012nestanovený
18/2012Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRZMLUVA č. 0064-PRB/2012/ZPoskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie0,00 €28.6.2012nestanovený
17/2012Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRZMLUVA č. 0063-PRB/2012/ZPoskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie0,00 €28.6.2012nestanovený
16/2012Štátny fond rozvoja bývaniaZmluva o poskytnutí podpory vo formy úveruPoskytnutie úveru 149 389,00 €25.6.2012nestanovený
15/2012OTP Banka Slovensko, a.s.Zmluva o splátkovom úverePoskytnutie komunálneho investičného dlhodobého úveru v prospech klienta (obec Župkov)40 000,00 €18.6.2012nestanovený
14/2012Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša HámreZmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠZabezpečenie súvislej odbornej praxe žiakov0,00 €nestanovenýnestanovený
13/2012SIMKOR, s.r.o. - budúci predávajúciZmluva o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosťOdkúpenie bytového domu č. 39 (bývalý kultúrny dom) - 7 bytových jednotiek0,00 €3.5.2012nestanovený
12/2012SIMKOR, s.r.o. - kupujúciKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti (bývalý kultúrny dom)11 700,00 €3.5.2012nestanovený
11/2012Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDOHODA č.122-50a-NS-2012 o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdamiÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami0,00 €27.4.2012nestanovený
10/2012V - D mont, s.r.o.Zmluva o dieloRekonštrukcia drevenice s miestom realizácie Župkov10 031,94 €26.3.2012nestanovený
9/2012Úrad vlády slovenskej republikyZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republikyPoskytnutie dotácie na rekonštrukciu Drevenice10 000,00 €28.2.2012nestanovený
8/2012V - D mont s.r.o.Nájomná zmluva č. 1/2012Dočasné uskladnenie materiálu, náradia nájomcu v budove bývalého kultúrneho domu. 990,00 €15.2.2012nestanovený
7/2012Telefonica Slovakia, s.r.o.Zmluva o poskytnutí verejných služieb 30,00 €31.1.2012nestanovený
6/2012SimKor, s.r.o.Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti 207 019,26 €28.1.2012nestanovený
5/2012Slovak Telecom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telecom0,00 €27.1.2012nestanovený
4/2012Telefonica Slovakia, s.r.o.Zmluva o poskytnutí verejných služieb 2 - O20,00 €24.1.2012nestanovený
3/2012Telefonica Slovakia, s.r.o.Zmluva o poskytnutí verejných služieb 1 - O20,00 €24.1.2012nestanovený
2/2012Telefonica Slovakia, s.r.o.Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služiebPoskytnutie zvýhodnených podmienok pri poskytovaní služieb a predaji0,00 €24.1.2012nestanovený
1/2012Mestský podnik služieb Žarnovica, a.s.ZMLUVA o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komulánych odpadov a drobných stavebných odpadovZabezpečenie zberu, prepravy-zvozu, znehodnocovania alebo zneškodňovania komunálnych odbadov alebo drobných stavebných odpadov vznikajúcich na území obce Župkov0,00 €1.1.201231.12.2012

Za obsah zodpovedá
webmaster4622249

Úvodná stránka