Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
.:: Obec Župkov ::.

Smernice a zásady

Smernice

Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov
 Smernica reprezentačné programu Microsoft Office Word.doc (76.5 kB) (76.5 kB)

 
Smernica o zákaze fajčenia v priestoroch Obecného úradu a v objektoch vo vlastníctve obce
 Smernica - zákaz fajčenia.doc (31 kB) (31 kB)

 
Smernica o vybavovaní sťažností
 Smernica - sťažnosti.doc (95.5 kB) (95.5 kB)

 
Smernica pre vedenie autodopravy
 Smernica pre vedenie autodopravy - Dokument programu Microsoft.doc (37 kB) (37 kB)

 
Smernica programového rozpočtovania na rok 2010
 Smernica programového rozpočtovania,2010.doc (91 kB) (91 kB)

 
Smernica pre vedenie učtovníctva
 Smernica_vedenie učtovníctva.doc (198.5 kB) (198.5 kB)

 
Smernica pre vedenie pokladne
 smernica-pre-vedenie-pokladne-dokument-programu-microsoft-word.doc (38 kB) (38 kB)

 


 
Smernica verejného obstáravania - Župkov
 Smernica ver.obst. Župkov.doc (129.5 kB) (129.5 kB)

 
Priloha č. 1 -zapis z prieskumu trhu Župkov
 Priloha č. 1 -zapis z prieskumu trhu Župkov.doc (40 kB) (40 kB)

 
Priloha c.2 - vyzva na predlozenie ponuky Župkov
 Priloha c.2 - vyzva na predlozenie ponuky Župkov.doc (31 kB) (31 kB)

 
Priloha c. 3 - vyzva - zakazka s nizkou hodnotou Župkov
 Priloha c. 3 - vyzva - zakazka s nizkou hodnotou Župkov.doc (32 kB) (32 kB)

 
Priloha c. 4 -zapis z prieskumu trhu - min. trom dodavateľom Župkov
 Priloha c. 4 -zapis z prieskumu trhu - min. trom dodavateľom Župkov.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
Priloha c.5 - oznamenie o vysledku prierskumu trhu - uspesnemu uchadzacovi Župkov
 Priloha c.5 - oznamenie o vysledku prierskumu trhu - uspesnemu uchadzacovi Župkov.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

 
Priloha c.6 - oznamenie o vysledku prieskumu trhu - neuspesnym dodavatelom Župkov
 Priloha c.6 - oznamenie o vysledku prieskumu trhu - neuspesnym dodavatelom Župkov.doc (33 kB) (33 kB)

 

Zásady

Zásady finančnej kontroly (zmena november-2008)
 Zasady financnej kontroly - Dokument programu Microsoft Word.doc (48 kB) (48 kB)

 
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Župkov
(Zmena v prílohe č.1, 1a , 1b – bola schválená obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 11.apríla 2008)
 Zásady o financovaní .doc (104 kB) (104 kB)

 
Zásady upravujúce pracovné cesty v podmienkach obce Župkov
 Zásady prac. cesty - Dokument programu Microsoft Word.doc (50 kB) (50 kB)

 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Župkov
 Zásady s majetkom - Dokument programu Microsoft Word.doc (92 kB) (92 kB)

 
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
 odmeny-poslancov-obec-zupkov.doc (43.5 kB) (43.5 kB)

 

Za obsah zodpovedá
webmaster4622189

Úvodná stránka