Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
.:: Obec Župkov ::.

História

História športu v obci

        História športu našej obce sa začala datovať od roku 1959, kedy bola založená Telovýchovná jednota (TJ), ktorá mala 9 členov, predsedom bol Vladimír Boháč a tajomníkom sa stal Emil Vozár. V októbri, v ten istý rok, Telovýchovná jednota odpálila začiatok svojej histórie usporiadaním športového dňa pred Osemročnou strednou školou (OSŠ). O rok neskôr, písal sa rok 1960, členovia TJ usporiadali viacero športových udalostí, ako boli štyri futbalové zápasy- dva s Hornými Hámrami a dva s Hrabičovom, ktorého výsledky žiaľ neboli zaknihované. Absolútnou novinkou pre obec bol závod v ľahkej atletike a tiež zapojenie sa členov TJ do okresnej súťaži v stolnom tenise.
         V nasledujúcich rokoch sa však športový duch z našej obce začal vytrácať. Či už to bolo spôsobené zlou organizáciou členov TJ alebo tým, že obec nemala ešte vybudované športové ihrisko, verejnosť strácala záujem o šport. A tak sa stali šesťdesiate a začiatky sedemdesiatych rokov hluchým a nevýrazným obdobím pre športové dianie v našej obci.
Avšak postupom času sa športové úspechy dostavili a to konkrétne v roku 1975, kedy sa uskutočnil II. Ročník futbalového turnaja o pohár SNP, v ktorom triumfoval TJ Partizán Župkov, ktorý sa stal aj lídrom IV. triedy v rámci okresu a tým si zabezpečil postup do vyššej súťaže. Ani naši žiaci sa nedali zahanbiť a obsadili I. miesto v okrese a II. v kraji. Nasledujúce roky začali prinášať športové ovocie, čo bolo spôsobené reorganizáciou TJ, úpravou futbalového ihriska a príchodom nových posíl. V ročníku 1976/77 ako nováčik súťaže III. triedy obsadil 5. miesto. No však jedinou a stále nevyriešenou otázkou bolo uskladňovanie športovej výstroje, na ktorú bola použitá ako provizórium bývalá školská jedáleň. V nasledujúcich ročníkoch sa mužstvá dospelých a dorastu udržiavali v súťažiach v rámci okresu.
Telovýchovná činnosť v obci pokračovala aj naďalej a tak v roku 1985 bol znovu vytvorený            
               Stolnotenisový oddiel, ktorý sa zapojil do okresnej súťaže. Za zmienku môžeme dodať aktivitu miestnej základnej školy v nacvičovaní spartakiády, s ktorou postúpili do okresného kola. Od roku 1988 začalo pôsobiť v stolnotenisovom oddiele dve družstvá, družstvo dospelých a družstvo žiakov, ktoré v nasledujúcom roku v okresnej súťaži skončili na druhom mieste. V roku 1991 sa našim chlapcom podarilo postúpiť do I. triedy, no po tomto úspechu prišlo veľké sklamanie, keď sa strácal záujem o tento šport a následne došlo k jeho rozpadu. V nasledujúcich rokoch sa nová cesta k stolnému tenisu nenašla a tak až koncom deväťdesiatych rokov sa opäť začala hrať súťaž, v ktorej sa dosahovali kvalitné výsledky.
Vzhľadom na to, že futbalové mužstvo dospelých nezaznamenalo dlhšiu dobu výrazný úspech, bolo nutné pristúpiť k náležitým opatreniam. V priebehu roku 1986 sa prihlásilo do súťaže aj novo vytvorené družstvo žiakov pod vedením Ing. Jána Šurianskeho, taktiež došlo k zmene postu trénera družstva mužov, ktorým sa stal vtedajší pán farár našej farnosti Ján Obžera, čo prinieslo pozitívum nie len po hernej stránke, ale aj vo fair-play. Dokazujú to fakty, ako ukončenie jesennej časti bez karty, obsadenie prvého miesta v turnaji šiestich mužstiev pri príležitosti 45. výročia SNP a tiež postúpenie do vyššej súťaže. V ročníku 1990/91 v dôsledku preloženia pána farára do inej farnosti muselo dôjsť aj k zmene na poste trénera futbalového mužstva TJ Partizán Župkova trénerskú stoličku prevzal súčasný starosta obce Ing. Ján Tomáš. Aj pod taktovkou tohto muža team dosahuje pekné výsledky a ako nováčik v súťaži obsadil 2. miesto. V ten istý ročník sa do súťaže prihlásilo mužstvo dorastu pod trénerským vedením Ing. Jána Šurianskeho, ktoré ako outsider skupiny obsadil pekné štvrté miesto.
Futbal nebol jediným športovým odvetvím, ktorým obec žila. V r. 1992 sa založila posilňovňa v priestoroch starého kultúrneho domu a tiež karatistický krúžok pod vedením pána Ľubomíra Bartka, v ktorom si našla záľubu najmä naša mládež. O rok neskôr sa kvalifikoval do oddielu TJ, s ktorým získali v Okresnej súťaži, kategória mladší žiaci, v cvičení KATA druhé miesto. To že to našim mladým bojovníkom naozaj išlo, nám dokazovali, keď bodovali na Majstrovstvách kraja, kde obsadili 1. a 2. miesto a na Majstrovstvách Slovenska sa umiestnili na 5. a 6. mieste v cvičení KATA. Oddiel prinášal, či už z Majstrovstiev kraja alebo z Majstrovstiev Slovenska, pekné výsledky až do r. 1997, kedy z príčiny odchodu cvičiteľa bol karatistický oddiel TJ zrušený. Avšak tých, ktorých chytil tento šport za srdce, pokračovali v ňom za iné oddiely.
             Naša mladá športová história sa prehupla do nového tisícročia, ktoré našim športovcom bolo priaznivo naklonené. Pri Základnej škole začal pracovať Ľahkoatletický oddiel pod vedením trénera pána učiteľa Muhu. Oddiel sa zúčastňuje súťaží v rámci Banskobystrického kraja a robí dobré meno nielen škole ale aj obci. Futbalový klub TJ Partizán Župkov za takmer posledných desať rokov ostal vo svojich výsledkoch stagnovať a nezaznamenal nijaký výrazný úspech. Vzhľadom na to, že vekový priemer mužstva bol pomerne veľký, muselo dôjsť k omladzovaniu a príchodu nových mladých posíl, čo prinieslo očakávaný výsledok. V ročníku 2001/02 obsadili tretie miesto a v polovici r. 2002/03 sa držali vo vedení tabuľky bez straty jediného bodu a na konci sezóny ich čakal zaslúžený postup do II. triedy. V nasledujúcej sezóne 2003/2004 sa mužstvo dospelých odhlásilo zo súťaže II. triedy Oblastného futbalového zväzu (ObFZ) Žiar nad Hronom a to vzhľadom na nedostatok domácich hráčov.
V ročníku 2002/03 sa do súťaže prihlásilo družstvo žiakov vo futbale pod vedením Rudolfa Repiského a Jána Baniariho a hneď druhú sezónu svojho pôsobenia pod vedením nového trénera Zdenka Tekeliho sa stali majstrami I. triedy žiakov ObFZ Žiar nad Hronom. V rokoch 2003 – 2007 družstvo žiakov naďalej úspešne reprezentuje obec v najvyššej okresnej súťaži žiakov, kde sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach.
             V roku 2007 tak ako aj v predošlých 33 rokoch sa v obci na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnil v poradí už 34. ročník letného futbalového turnaja o pohár starostu obce Župkov (predtým uskutočňovaným pod názvom pohár SNP). V roku 2003 sa v obci obnovila tradícia futbalového zápasu ženatých a slobodných, ktorý sa koná pravidelne vždy na hody v obci, to je druhú augustovú sobotu v roku. Z doposiaľ odohraných 5. ročníkov sa 3 krát tešili z víťazstva slobodní a 2 krát ženatí. Jedná sa o futbalový sviatok v obci. Taktiež sa v obci v zimnom období každoročne koná vianočný halový futbalový turnaj o pohár starostu obce Župkov, kde v roku 2007 sa uskutoční jubilejný 20. ročník tohto kvalitne obsadeného halového turnaja.
V rokoch 2002 – 2004 v obci pôsobil stolnotenisový oddiel neregistrovaných hráčov v stolnom tenise, kde v roku 2003 sa naši stolní tenisti stali majstrami okresu Žiar nad Hronom v súťaži neregistrovaných hráčov.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster4622241

Úvodná stránka