Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
.:: Obec Župkov ::.

Aktuálne INFO

  • Umiestnenie:

Telocvičňa základnej školy (zadný vchod), spodná časť budovy.

  • Sponzori:

Obec Župkov, Vegetacio - Ing. Búci, Michal Repiský (Župkov 271), Ján Mádel (Župkov), ...

  • Zoznam ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú alebo podieľali na zveľaďovaní zariadenia:

Michal Repiský (Župkov 271), Jozef Repiský (Župkov 133), ...

  • Zoznam ľudí, ktorí majú od posilňovne kľúče:

Michal Repiský, Rastislav Šipikal, Zdeno Repiský, ...

  • Členovia záujemcov (zoznam ľudí vypísaných z prezenčného zošita):

Na zozname sa pracuje

  • Evidencia majetku:

Na evidencii sa pracuje

Činky:

Kotúče:

Posilňovacie stroje:

Iné:

 


  • Vnútorný poriadok:

Vstup od 6:00 do 22:00 (Pon – Ned)

Do posilňovne majú voľný vstup hlavne ľudia z obce. Iné osoby v sprievode domáceho alebo po dohode s človekom, ktorý im dal kľúče. Po vstupe do posilňovne treba používať prezuvky. Treba sa zapísať do prezenčného zošita: Dátum, meno, čas príchodu a čas odchodu. Treba udržiavať poriadok a čistotu. Činky a kotúče treba dávať na pôvodné miesto. Z hľadiska bezpečnosti sa odporúča cvičiť vo dvojici. Používať záťaže, s ktorými ste si istý, že cvik vykonáte. Používať zariadenia na to, na čo sú určené. V prípade zistenia závady na zariadení alebo zisteniu iných nedostatkov neodkladne oznámiť osobe, od ktorej ste dostali kľúče. Po ukončení treba po sebe spraviť poriadok, odpísať sa v zošite, zhasnúť svetlá, zatvoriť okno, ak bolo otvorené a uzamknúť dvere. Nezabudnite, prosím, vrátiť kľúče. Za veci, ktoré si uložíte v posilňovni nikto neručí. Na osobné veci je určený priestor. V určitých intervaloch by sa mali konať schôdze, na ktorých je potrebná účasť hlavne tých ľudí, ktorí majú kľúče a s členmi záujemcov o používaní tohto zariadenia. Termín je vopred dohodnutý a zistiť si ho môžete na internete alebo v ozname v posilňovni.


 

  • Plánované akcie v tejto oblasti :

- zaťial žiadne

  • OZNAMY:

Znova vyhlasujeme zbierku na vrece. Kto má záujem o finančný príspevok tak dajte vedieť Toudymu alebo Mišovi Repiskemu.

 

 

Posledná aktualizácia: 28.12.2010.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster4622140

Úvodná stránka