Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
.:: Obec Župkov ::.

Oficiálna webová stránka obce

DecembrovÉ akcie v Župkove

Župkovská zabíjačka

  

Fenomén Kľakovskej doliny v Petrovci

Fenomén Kľakovskej doliny v Petrovci - článok v novinách

 

Článok uverejnený v magazíne Rovina, ktorý vydáva Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci (Srbsko).

 

Pre zobrazenie celého článku kliknite na obrázok vľavo poprípade si ho môžete stiahnuť: Fenomén Kľakovskej doliny v Petrovci.jpg

 

 

  

Drevené vitríny v tvare domčeka na obecných úradoch

 

Drevená vitrína - obrázok

 

 

Bližšie informácie v článku: http://www.klakovskadolina.sk

 

 

 

 

  

Výsledky volieb do BBSK v Kľakovskej doline

 

Dňa 4. novembra 2017 sa na Slovensku konali voľby do VÚC. Voľby sprevádzala vysoká účasť aj v Kľakovskej doline, najvyššia bola v Župkove, kde prišlo k volebným urnám viac ako polovica oprávnených voličov. Prehľad výsledkov nájdete v prílohe.

 

Výsledky volieb do BBSK v Kľakovskej doline.pdf

 

  

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky

 

Obec Župkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky:

Základnej školy s materskou školou v Župkove, Župkov 18, 966 71 Župkov


Bližšie informácie: Výberové konanie.pdf

  

Mesiac úcty k staršímOznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 

SSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od

20.10.2017 08:30 do: 20.10.2017 15:30

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe nasledovných dvoch listov:

Vyrozumenie.pdf

  

Rozbor vody - Aquatrade

 

Aquatrade logoSpolupráca s obcou.pdf

Rozbory cenová ponuka.pdf

Naša ponuka.pdf

  

Rezbárske dni 2017

Na našich stránkach si máte možnosť prezrieť fotky a videozáznam z akcie, ktorá sa v našej obci uskutočnila dňa 17. júna 2017.

Fotky  na našej stránke

alebo

Fotky - Google Disk

 

Videozáznam na youtube

  

Zverejňenie predaja zámeru majetku

Zverjenenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Župkov, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie v priložených dokumentoch:

Zámer predaja pozemku Hos, Palatinus, Šurjansky.pdf

Zámer predaja pozemku Mališová.pdf

  

Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov - upozornenie

 

Okresný úrad v Žiari nad Hronom upozorňuje všetkých vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na dodržiavanie § 3 odsek 1 písmena a) až c) zákona.

Bližšie informácie: zaburienie.pdf

 

  

Tekov z neba

 

Tekov z neba - buketNa našich stránkach si máte možnosť prezrieť interaktívnu knihu Tekov z neba, v ktorej je zmienka aj o našej obci.

Ide o novú interaktívnu knihu, ktorú si môžete prezrieť zadarmo, poprípade zakúpiť cez internet alebo v kníhkupectvách.

Tekov z neba – interaktívna kniha

 

 

  

Zverejňenie predaja zámeru majetku

Zverjenenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Župkov, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie v priloženom dokumente:

 

Zámer predaja majetku obce.pdf

  

Krajské riaditeľstvo PZ SR Banská Bystrica

upozorňuje všetkých občanov na bezpečnosť na cestách:

Upozornenie KR PZ Banský Bysrica.pdf

Zodpovedne a ohľaduplne na ceste.pptx

 

V januári 2017 došlo v Banskobystrickom kraji pri dopravných nehodách k usmrteniu až 7 osôb (pre informáciu: v Banskobystrickom kraji došlo v období od 1.1. do 31.1.2017 k 110 dopravným nehodám, pri ktorých bolo 7 osôb usmrtených, 12 osôb sa zranilo ťažko a 39 ľahko).

  

Vtáčia chrípka - informácie

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydala ifnormácie v súvislosti s výskytom vysokopatogénnej aviárnej influenzy (ďalej len „HPAI“) subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ podáva nasledovné ifnormácie, ktoré si môžete prečítať v priloženom dokumente: 

AI vtáčia chrípka 2016.pdf

  

Centrum právnej pomoci

 

Ministerstvo spravodlivosti zriadilo centrum právnej pomoci. Bližšie informácie nájdete na:

Územná pôsobnosť Centra právnej pomoci
Plagát – centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk

  

Zámer predaja majetku obce Župkov

 

Žiadosť o kúpu pozemku obce Župkov.pdf

Zámer predaja majetku.pdf

Kúpna zmluva - Borgula.pdf

  

Zmeny v zbere separovaných zložiek odpadu !!!

 

Od 1. júla 2016 nadobudol platnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 . S platnosťou tohto zákona nastávajú aj zmeny v zbere separovaných zložiek odpadu / sklo, papier, kovy, tetrapaky a plasty /. Opakujeme ešte raz , že zmeny nastanú len v separovaných zložkách. Zber komunálneho odpadu bude pokračovať v zabehnutých koľajach. 

Bližšie informácie: Zmeny v zbere separovaných zložiek.pdf

 


 


 

Výstavba rodinných domov "DOLINKÁRKA"

 

Obec Župkov pripravuje pozemky pre radovú výstavbu rodinných domov v lokalite Dolinkárka. Záujemcovia sa môžu informovať na obecnom úrade u starostu obce.

 

 

  

Za obsah zodpovedá
webmaster2791979

Úvodná stránka