Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
.:: Obec Župkov ::.

2% pre šport

Vážení športoví priatelia ! 

                Súčasná legislatíva v Slovenskej republike umožňuje osobám, ktoré odvádzajú daň z príjmu, aby každoročne mohli venovať 2% z ich zaplatených daní nimi vybranej organizácií tretieho sektora. Aj prostredníctvom tejto web stránky by sme si Vás všetkých dovolili požiadať o venovanie Vašich 2% na projekty Občianskeho združenia TJ Partizán Župkov. Chceme Vás ubezpečiť, že všetky takto získané finančné prostriedky použijeme výlučne na rozvoj športu v našej obci.

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne:

Zamestnanec:
                Zamestnanec musí požiadať do 15. februára 2010 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Následne zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie a vydá zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnanec potom vyplní tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane" a spolu s potvrdením od zamestnávateľa obe tlačivá zašle na Daňový úrad v mieste svojho bydliska do 30. apríla. 2010.

Tlačivá: 
           Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (31 KB)
           Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (56 KB)

Právnická osoba a samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO):
Právnické osoby a SZČO uvádzajú prijímateľov 2% z ich zaplatených daní v príslušnom daňovom priznaní v časti "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby" alebo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby". V úvode je nutné uviesť sumu 2% zo zaplatenej dane a počet prijímateľov.


Ďalej je potrebné vyplniť nasledujúce údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Telovýchovná jednota Partizán Župkov
Sídlo: Župkov č. 12, 966 71
Právna forma: Občianske združenie
IČO:14222485 DIČ: 2021138406

Vedenie TJ Partizán Župkov
 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster4596942

Úvodná stránka